• javascript carousel
  • javascript carousel
  • javascript carousel
  • javascript carousel
cash1 cash22
Ασφάλιση Ταξιδίου Mondial Assistance

Από €13

Περισσότερα
Ασφάλιση Υγείας Αλλοδαπών

Από €95 το εξάμηνο

Περισσότερα
Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Από €95* για πρώτη εγγραφή

Περισσότερα
Ασφάλιση Κατοικίας

Ολοκληρωμένα πακέτα καλύψεων

Περισσότερα
Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένα πακέτα καλύψεων

Περισσότερα
Ασφαλίσεις Έργων Τέχνης

Εξειδικευμένο Συμβόλαιο Lloyd’s Κατά Παντός Κινδύνου

Περισσότερα
Αστική Ευθύνη Δεδομένων

To Cyber Risk στην Πράξη

Περισσότερα
Ευθύνη Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Directors & Officers Liability ή D&O

Περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

KEY PARTNERS GENERAL INSURANCE

Αρ. Άδειας 654 Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων.
Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις μέσω του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού σε επαγγελματίες και ιδιώτες, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι πελάτες μας, με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις και την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Είμαστε αφοσιωμένοι και επιμένουμε στον προσδιορισμό και κατανόηση των αναγκών και των ανησυχιών των πελατών μας, καθώς και στην παροχή επαγγελματικών συμβουλών και εξυπηρέτησης τη στιγμή που θα μας χρειαστείτε.

Περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 1988

Η ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Μέσα στο θολό τοπίο του πλήθους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και μέσα από το πολυσύνθετο φάσμα των αναγκών για ασφαλιστικές καλύψεις σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο το 2001, δημιουργήσαμε την Key Partners Insurance Agency έχοντας το «κλειδί» που διανοίγει τις προοπτικές της ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο ζωής, ατυχημάτων, υγείας καθώς και γενικού κλάδου. Επίσης, μέσα από τις συνεργασίες μας με ασφαλιστικές εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό προσφέρουμε λύσεις σε εξειδικευμένες ασφαλίσεις. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είναι ο Κος Μάριος Αντωνίου με εμπειρίες από το 1988.